Platforma Elektronicznego Fakturowania

Informacje dla integratorów

Dowiedz się więcej o integracji systemów, np.: finansowo-księgowych lub ERP, z Platformą PEF

Platforma PEF udostępnia nowoczesne API, pozwalające na integrację z nią istniejących systemów.

Jak zintegrować się z PEF przez API?

Integracja z Platformą PEF przy pomocy API wymaga dostosowania systemu do obsługi dokumentów zgodnych z europejskimi standardami. Szczegółowy opis standardów oraz specyfikacja API znajduje się w zakładce Dokumentacja.

Do korzystania z API wymagane jest uprzednie utworzenie użytkownika systemowego API. Użytkownika systemowego tworzy się w ramach Konta Podmiotu przy wykorzystaniu aplikacji web Brokera PEF.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń dla integratorów rozwiązań IT.