Platforma Elektronicznego Fakturowania

Usługi PEF

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.

PEF gwarantuje prostą, szybką i wygodną obsługę faktur oraz innych dokumentów związanych z procesem obsługi zamówień publicznych, takich jak: zamówienie, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, faktura korygująca i nota księgowa. Przy wykorzystaniu PEF każdy elektroniczny dokument można przygotować, sprawdzić jego kompletność i poprawność oraz przesłać lub odebrać.

Na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju), Usługi PEF świadczy dwóch Brokerów :

Dla kogo jest PEF?

Platforma Elektronicznego Fakturowania jest przeznaczona dla:

  • zamawiających w zamówieniach publicznych, np. urzędów
  • wykonawców zamówień publicznych – przedsiębiorców wykonujących usługi i dostarczających towary dla podmiotów publicznych

Jestem zamawiającym – odbiorcą elektronicznej faktury

18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Do realizacji tego obowiązku służy bezpłatna Platforma PEF, wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Do rozpoczęcia korzystania z PEF niezbędne jest założenie konta. Korzystać z PEF możesz także poprzez podłączenie swojego systemu ERP za pomocą nowoczesnego API, jak również pobierając i instalując aplikację PEF na swoim komputerze.

Posiadanie konta na Platformie PEF jest ustawowym obowiązkiem zamawiającego.

Jak wybrać Brokera PEF i jak założyć konto?

Jestem wykonawcą – wystawiam faktury w ramach ustawy PZP

Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający nie może odmówić przyjęcia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego. Przykładowo, w ramach zamówienia publicznego wykonujesz usługi budowlane dla urzędu (jesteś wykonawcą zamówienia publicznego) i chcesz wysłać fakturę za nie w formie elektronicznej – dzięki Platformie PEF możesz skorzystać z darmowych aplikacji i przygotować taką fakturę, bez konieczności drukowania i tracenia czasu na jej dostarczenie do zamawiającego drogą tradycyjną. Skorzystaj z PEF za pośrednictwem www lub podłącz swój system ERP do PEF przez nowoczesne API. Możesz również pobrać i zainstalować aplikację PEF na swoim komputerze.

Jak wybrać Brokera PEF i jak założyć konto?