Platforma Elektronicznego Fakturowania
Animacja na której dwie postacie wskazują na zmieniający się tekst. Pierwszy slajd: od 1 kwietnia 2019 roku została udostępniona użytkownikom funkcjonalność zakładania kont na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Drugi slajd: Tworzenie i przesyłanie ustrukturyzowanych dokumentów i faktur elektronicznych za pośrednictwem PEF zostanie udostępnione 18 kwietnia 2019 roku.

Dla kogo jest PEF

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi. Usługi są świadczone równolegle przez dwóch Brokerów PEF.

Brokerzy PEF

Wybierz Brokera PEF, z którego usług będziesz korzystać do wysyłania i odbierania faktur i innych dokumentów