Platforma Elektronicznego Fakturowania

Dla kogo jest PEF

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi. Usługi są świadczone równolegle przez dwóch Brokerów PEF.

Brokerzy PEF

Wybierz Brokera PEF, z którego usług będziesz korzystać do wysyłania i odbierania faktur i innych dokumentów