Konferencja E-Administracja dla Biznesu - 15 maja 2019 roku

Zapraszamy do udziału w konferencji, której głównym tematem będzie elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych oraz przedstawienie zasad działana Platformy Elektronicznego Fakturowania.

więcej

W trakcie konferencji będzie można wziąć udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez firmy tworzące Platformę. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zapisz się już dziś!


1


Zapraszamy na szkolenia dla integratorów systemów IT

Przedstawicieli branży IT zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach pt. "Standaryzacja i funkcjonalności e-fakturowania w systemach informatycznych zgodnie z normą europejską".

więcej


Zapisy

Szczegółowe informacje:

Katarzyna Adamska

22 262 94 15

katarzyna.adamska@mpit.gov.pl

Intensywna jesień z e-fakturą

Udział w XI Forum Elektronicznego Fakturowania zakończył jesienny cykl wydarzeń edukacyjnych. Od września do grudnia zorganizowaliśmy dziewięć szkoleń, w których udział wzięło 196 osób.

więcej

Uczestnikami tych szkoleń byli głównie przedstawiciele firm, które są wykonawcami zamówień publicznych. Spotykaliśmy się z przedsiębiorcami w Poznaniu, Warszawie, Toruniu oraz Wrocławiu. Nasze wydarzenia organizowaliśmy wspólnie z m.in. Wielkopolskim Klubem Kapitału oraz Wielkopolskim Centrum Klasteringu.

O PEF mówiliśmy także podczas konferencji: Successpoint w Warszawie, Konferencji dla Zamawiających w Gdańsku i Wrocławiu oraz podczas Wielkopolskiego Konwentu Informatyków.

1

1

1

1

1

1

Webinar – pokaz działania PEF na żywo

Zapraszamy do udziału w webinarze, 27 listopada 2018 roku, w trakcie którego pokażemy w jaki sposób będą działały podstawowe funkcje Platformy Elektronicznego Fakturowania.

więcej

Brokerzy PEF zaprezentują pierwsze wersje stworzonych przez siebie aplikacji webowych, które pozwolą na przesyłanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
Po prezentacjach będzie czas na zadawanie pytań na czacie.


Webinar to szansa by dowiedzieć się;
- jak będzie wyglądała rejestracja konta na PEF,
- jak wystawić dokument zamówienia,
- jak wystawić fakturę elektroniczną.
- jak wysłać i odebrać fakturę elektroniczną.

Zapraszamy, 27 listopada 2018 roku, 10.00-11.00


Zapisy

Sejm uchwalił ustawę o e-fakturowaniu

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

więcej

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 419 posłów, a czterech było przeciw. Teraz nowe przepisy trafią pod obrady Senatu. www.sejm.gov.pl

Relacja z seminarium w Toruniu

W trakcie seminarium po raz pierwszy brokerzy PEF (firmy: Infinite oraz konsorcjum: Softiq i Edison), przedstawili harmonogram działań nad Platformą Elektronicznego Fakturowania.

więcej

W seminarium: „Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych dla administracji i biznesu”, które odbyło się w Toruniu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uczestniczyło ponad 100 osób – przedstawicieli zmawiających (instytucji publicznych) oraz firm ( wykonawców zamówień publicznych).

W trakcie prelekcji wygłoszonych na seminarium omówiono:
- uregulowania prawne, związane z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwach publiczno-prywatnych, wprowadzające dla administracji publicznej obowiązek odbioru faktur ustrukturyzowanych od 18 kwietnia 2019 roku,
- główne zasady działania Platformy Elektronicznego Fakturowania – narzędzia, które będzie umożliwiało przesył e-faktur ustrukturyzowanych od wykonawców do zmawiających w ramach Pzp,
- harmonogram prac firm, które tworzą Platformę – nazywane brokerami PEF: Infinite oraz konsorcjum: Softiq i Edison.
Etapy prac nad Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF):
Etap I – Prototypowanie 18- 20.09.2018 r.
Etap II – Uruchomienie wersji testowych dwóch głównych e-Usług publicznych 18 – 20. 12. 2018 r.
Etap III – Dostarczenie wersji produkcyjnych e-Usług publicznych w aplikacji webowej 18 – 20. 01.2019 r.
Etap IV – Uruchomienie aplikacji desktopowej 7 – 11. 03.2019 r.

Do pobrania: materiał po seminarium

1

3

4

5

6

7

Ustawa o e-fakturowaniu

Rząd przyjął projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

więcej

Zachęcamy do przeczytania informacji o e-fakturowaniu, które znalazły się na stronie MPiT.
"Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, łatwiejsze archiwizowanie dokumentów, oszczędność czasu i pieniędzy to tylko niektóre efekty wejścia z życie nowych przepisów" – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Czytaj cały tekst

Kolejne prelekcje o e-fakturowaniu

Uczestniczyliśmy w kolejnych konferencjach, podczas których prezentowaliśmy zagadnienie: obowiązku elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych i zasady działania Platformy Elektronicznego Fakturowania.

więcej

- 11 września w Warszawie, Konferencja Optymalizacja wydatków - elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie drukiem
- 17 września w Gdańsku, Konferencja Prawo Zamówień publicznych w dobie elektronizacji

27 września 2018 roku pojawimy się także z prezentacją „W jaki sposób korzystać z centralnej platformy e-faktur - zasady dostępu i metody integracji z systemami lokalnymi urzędów” podczas 7 Wielkopolskiego Konwentu Informatyków (http://www.wki.itwadministracji.pl/harmonogram/)

Testy użyteczności PEF

W siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowani odbyły się pierwsze testy użyteczności Platformy Elektronicznego Fakturowania.

więcej

Jeden z brokerów prezentował wstępne wizualizacje aplikacji internetowej i desktopowej. W testach uczestniczyli urzędnicy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wielkopolskiego Urzędu Pracy oraz pracownik ILiM.

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych – zapraszamy na SEMINARIUM

25 września 2018 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu odbędzie się seminarium poświęcone obowiązkowi elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

więcej

Zapraszamy do udziału przedstawicieli administracji publicznej, firmy realizujące zamówienia w ramach Pzp oraz dostawców systemów IT.

W trakcie seminarium zaprezentujemy ideę działania oraz efekty prac dotyczące powstawania Platformy Pośredniczącej Elektronicznego Fakturowania. Wśród zaproszonych gości przewidujemy brokerów PEF - firmy wyłonione w drodze przetargu, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Szczegółowy program oraz zapisy: tutaj

Wybrano Brokerów PEF

18 lipca 2018 roku przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii podpisali umowy z firmami, które będą wykonawcami Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

więcej

Firmy, które będą pełnić rolę brokerów w projekcie, zostały wyłonione w drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług brokera PEF. Za najkorzystniejszej wybrano oferty złożone przez Wykonawców:

  1. Infinite Sp. z o.o, ul. Projektowa 1, Lublin
  2. Wykonawców występujących wspólnie - konsorcjum:

- Softiq Sp. z o.o, ul. Robotnicza 2, Gliwice

- Edison S.A., ul. Dobrego  Pasterza 122 A, Kraków

- Euvic Sp. z o.o., ul. Przewozowa 32, Gliwice,

- MedApp S.A., ul. Dobrego Pasterza 122A, Kraków.

 

Brokerzy PEF, nazywani także Operatorami PEF, są dostawcami usług elektronicznych Platformy Elektronicznego Fakturowania.

PEF będzie centralną platformą służącą do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia.

Brokerzy mają 10 miesięcy na wykonanie platformy.

Obowiązek odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych przez zamawiających

Dnia 18 kwietnia 2019 roku (1) wejdą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych. Do tego czasu będą oni zobowiązani dostosować się do zmian w zakresie fakturowania.

Dostosowanie oznacza z jednej strony przygotowanie merytoryczne pracowników do zmieniających się standardów, z drugiej zaś - przystosowanie systemów finansowo-księgowych do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych wystawianych przez wykonawców.

W praktyce oznacza to, że zamawiający muszą być od 18 kwietnia 2019 roku przygotowani na sytuacje, w których wykonawca realizujący przedmiot zamówienia wyśle fakturę w postaci dokumentu elektronicznego o określonej przepisami strukturze. Dokument ten po wysłaniu przez wykonawcę zostanie automatycznie przetworzony przez system informatyczny zamawiającego , tzn. trafiając do systemu jako e-faktura zostanie rozpoznany i zweryfikowany.

Narzędziem do realizacji tego obowiązku będzie Platforma Elektronicznego Fakturowania, wspierająca proces przesyłania faktur elektronicznych. Wdrożenie Platformy jest realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

(1) według projektu ustawy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwach publiczno-prywatnych z dnia 27 lipca 2018 roku.

Wystawianie faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych przez wykonawców

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku (1) zamawiający (w rozumieniu  ustawy Prawo zamówień publicznych) będą zobowiązani do odbioru i przetwarzania faktur w formie elektronicznej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami działania elektronicznego fakturowania i z mechanizmem ich stopniowego wdrażania. Korzystanie z elektronicznego fakturowania tzw. e-faktury wiąże się z niższymi kosztami obsługi zamówień. Ponadto korzystając z e-faktur będą Państwo mieli większy, sprawny i bezpośredni dostęp do rynku zamówień publicznych w Unii Europejskiej, co wpłynie na wzrost konkurencyjności Państwa firmy na rynkach europejskich.

Narzędziem do realizacji tego obowiązku będzie Platforma Elektronicznego Fakturowania, wspierająca proces przesyłania faktur elektronicznych. Wdrożenie Platformy jest realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

(1) według projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwach publiczno-prywatnych z dnia 27 lipca 2018 roku.

Dostosowanie systemów finansowo-księgowych do odbioru i wystawiania faktur elektronicznych przez dostawców rozwiązań informatycznych

Od dnia 18 kwietnia 2019 roku zamawiający (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) będą zobowiązani do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych wystawianych w związku z udzielonymi zamówieniami publicznymi.

Będą oni zmuszeni dostosować systemy informatyczne do procesu odbioru faktur w oparciu o europejskie standardy elektronicznego fakturowania.

Za wybór sposobu korzystania z rozwiązania odpowiedzialni będą zamawiający. Będą mogli oni korzystać z podstawowych rozwiązań udostępnionych na platformie e-fakturowania. Do ich dyspozycji zostanie pozostawione również prawo wyboru innego rozwiązania: desktopowego lub najbardziej komfortowego – połączenia platformy za pośrednictwem API z własnym systemem finansowo-księgowym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zamawiających, a także wykonawców, pojawią się dla Państwa możliwości świadczenia nowych usług w zakresie dostosowania systemów finansowo - księgowych do nowych przepisów.

W 2018 roku planujemy cykl spotkań dedykowanych dla Państwa, które będą koncentrowały się wokół aspektów technicznych integracji systemów finansowo-księgowych z platformą e-fakturowania.

Jeśli mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu