Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) jest narzędziem, które ma służyć do przekazywania faktur, oraz innych dokumentów, pomiędzy wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi.

Usługi świadczone w ramach PEF dostarcza dwóch brokerów:

Brokerzy PEF świadczą usługi bezpłatne i w takim samym zakresie.

Z platformy będzie można korzystać poprzez:

- aplikację webową – dostęp do PEF za pośrednictwem strony www, każdy z brokerów zaoferuje swoją wersję aplikacji webowej. Funkcjonalnie będą to jednak takie same rozwiązania.
- aplikację desktopową – dostęp do PEF za pośrednictwem oprogramowanie instalowane na dysku komputera, każdy z brokerów zaoferuje swoją wersję aplikacji desktopowej. Funkcjonalnie będą to jednak takie same rozwiązania.
- API: pełne połączenie własnych systemów informatycznych z PEF– powstanie jedno API, z naszej strony będzie można pobrać zestaw dokumentacji technicznej, której wykorzystanie umożliwi zintegrowanie systemu informatycznego instytucji bezpośrednio z Platformą Elektronicznego Fakturowania.