Platforma Elektronicznego Fakturowania

Dla zamawiających

Bezpłatne warsztaty prowadzone w małych grupach. Dedykowane pracownikom urzędów i innych instytucji publicznych, którzy w zamówieniach publicznych pełnią rolę zamawiających.

Wszystkie zaplanowane w projekcie seminaria i konferencje, szkolenia dla przedsiębiorców i zamawiających oraz webinary zostały już zrealizowane.

Szkolenia dla zamawiających