Zachęcamy do zapoznania się z materiały informacyjnymi dotyczącymi elektronicznego fakturowania:

- Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

- Dokumenty dotyczące postępowania którego przedmiotem jest świadczenie usług brokera PEF, prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 


Obejrzyj więcej na naszym kanale:

 

Pytania i odpowiedzi na najważniejsze kwestie związane z elektronicznym fakturowaniem w zamówieniach publicznych

- Kogo będzie dotyczył obowiązek odbioru i wystawiania faktur elektronicznych?

- Z czego wynika obowiązkowy odbiór faktur elektronicznych?

- Kiedy wchodzi w życie obowiązek odbioru i wystawiania faktur elektronicznych?

- Kogo będzie obowiązywać ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych?

- Jakie instytucje najczęściej stosują ustawę Prawo zamówień publicznych?

- Jakie główne korzyści przyniesie stosowanie faktur elektronicznych?

- Jak mogę przygotować się do odbioru e-faktur?

- Jakie działania edukacyjne przewidziane są w związku z wdrożeniem obowiązku odbioru i wystawiania faktur elektronicznych?

- Jak zapisać się na szkolenie?

- Gdzie będą realizowane planowane w projekcie szkolenia ogólne i profilowane?

Elementem wspierającym realizację projektu: „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (PeF) jest przeprowadzenie trzech edycji badań mierzących stopień przygotowania jednostek sektora zamówień publicznych do odbioru elektronicznych faktur. Badania te mają pomóc zidentyfikować ewentualne problemy by jednostki sektora finansów publicznych mogły lepiej dostosować systemy informatyczne i przygotować się do obsługi efaktur. Pierwsza edycja badań zakończyła się 18 marca 2018 roku.