Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje dotyczące elektronicznego fakturowania, w szczególności informacje o szkoleniach i aktualnościach, prosimy o uzupełnienie formularza.

Odbiorców e-faktury

Wystawców e-faktury

Dostawców rozwiązań IT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (dalej jako: „ILiM”) w celu przekazywania informacji dotyczących elektronicznej faktury, w szczególności informacji o szkoleniach i aktualnościach Instytutu Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (dalej jako: „ILiM”). Mam świadomość dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, w skutek czego ILiM nie będzie mógł przetwarzać moich danych osobowych. Zgodę wyrażam dobrowolnie mając świadomość, że jej brak uniemożliwi mi otrzymywanie ww. informacji.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, informacji handlowych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i marketingowych wynikających z działalności statutowej Instytutu Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (dalej jako: „ILiM”). Mam świadomość dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, w skutek czego ILiM nie będzie mógł przetwarzać moich danych osobowych w tych celach. Zgodę wyrażam dobrowolnie mając świadomość, że jej brak uniemożliwi mi otrzymywanie ww. informacji.

* wypełnienie pola jest obowiązkoweW przypadku pytań dotyczących elektronicznego fakturowania prosimy o kontakt pod adresem mailowym: elektronizacja@ilim.poznan.pl


Klauzula informacyjna: W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, że ich administratorem w ww. zakresie jest Instytut Logistyki i Magazynowania, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań. Dane osobowe zostają udzielone dobrowolnie i będą przetwarzane: w celu przekazywania informacji dotyczących elektronicznej faktury, w szczególności informacji o szkoleniach i aktualnościach oraz w celach działalności statutowej Instytutu Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie realizowanych celów lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Równocześnie informuję Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.